Copyright © 2015 Strażyński.
All rights reserved.

METAFORMA

foto: KRZYSZTOF STRAŻYNSKI
postprodukcja: KRZYSZTOF STRAŻYNSKI